Produkter

Sätesventiler

FCM

Nödsänkningsventil

FCM140N BSPP 1/4 40 l/min
FCM380N BSPP 3/8 40 l/min

FCM120N BSPP 1/2 60 l/min

VRDE

Pilotstyrd backventil

VRDE140 BSPP 1/4 15 l/min
VRDE380 BSPP 3/8 35 l/min
VRDE120 BSPP 1/2 45 l/min
VRDE340 BSPP 3/4 70 l/min

VRDL

Pilotstyrd backventil dubbel

VRDL140N BSPP 1/4 35 l/min
VRDL380N BSPP 3/8 35 l/min
VRDL120N BSPP 1/2 50 l/min

VRPE

Pilotstyrd backventil enkel

VRPE140 BSPP 1/4 25 l/min
VRPE380 BSPP 3/8 40 l/min
VRPE120 BSPP 1/2 60 l/min
VRPE340 BSPP 3/4 100 l/min
VRPE100 BSPP 1 150 l/min

VRSE

Pilotstyrd backventil enkel

VRSE140 BSPP 1/4 15 l/min
VRSE380 BSPP 3/8 35 l/min
VRSE120 BSPP 1/2 45 l/min
VRSE340 BSPP 3/4 70 l/min

VUI

Backventil kula inskruvning 

VUI140 BSPP 1/4 20 l/min
VUI380 BSPP 3/8 30 l/min
VUI120 BSPP 1/2 50 l/min
VUI340 BSPP 3/4 80 l/min

VUP

Backventil disk inskruvning

VUP140 BSPP 1/4 20 l/min
VUP380 BSPP 3/8 35 l/min
VUP120 BSPP 1/2 60 l/min
VUP340 BSPP 3/4 80 l/min

VUR-BSP

Backventil
VUR180 BSPP 1/8 5 l/min
VUR140 BSPP 1/4 15 l/min
VUR380 BSPP 3/8 30 l/min
VUR120 BSPP 1/2 50 l/min
VUR340 BSPP 3/4 90 l/min
VUR100 BSPP 1 150 l/min
VUR114 BSPP 1-1/4 200 l/min
VUR112 BSPP 1-1/2 300 l/min
VUR200 BSPP 2 430 l/min

Finns även i storlekar till SAE samt NPTF - Info i datablad

VUSF

Skyttelventil

VUSF140N BSPP 1/4 20 l/min
VUSF380N BSPP 3/8 40 l/min
VUSF120N BSPP 1/2 60 l/min