Produkter

3-fasmotor

Busck 3-fasmotor verkningsgrad IE3

Busck elmotor typ T3A och SWE är en robust och flexibel
motor med hög prestanda, tillverkad för att tåla den
skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet och
kvalitet. Motorerna uppfyller verkningsgradsklass IE3

Brook Crompton 3-fasmotor i gjutjärn verkningsgrad IE3

Brook Crompton typ W i gjutjärn är konstruerad för att tåla 
såväl hård drift som svår driftmiljö. Motorn har rostfri märkskylt,
vilket garanterar läsbarheten. Motorn är tillverkad enligt
europeisk standard IEC 34-1. Alla W gjutjärnsmotorer är
helkapslade, fläkt­­kylda, med kapslingsform IP55, dammsäkert
och spolsäkert utförande. Motorn kan på begäran även fås
enligt kapslingsform IP65 eller IP56.